Sáng nay ngày 24/01/2018.Tại Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh diễn ra tập huấn Cổng thông tin điện tử cho CBQL và GV của Phòng GD-ĐT Vĩnh Thạnh

tập huấn